Największe w Polsce akredytowane półroczne szkolenia eksperckie z terapii biofeedback-EEG, prowadzone przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

Półroczne szkolenie eksperckie z terapii biofeedback EEG (neurofeedback) – zastosowania kliniczne

Jeśli ukończyłeś podstawowy kurs z terapii biofeedback EEG (neurofeedback), potrafisz obsługiwać sprzęt i programy do terapii, zakładać elektrody na głowę pacjenta, ale czujesz się niepewnie, by przeprowadzać skuteczne leczenie różnych zaburzeń – to szkolenie jest dla Ciebie!

Na szkoleniu dowiesz się:

 • CZYM JEST TERAPIA NEUROFEEDBACK
 • JAKIE SĄ POTENCJALNE MECHANIZMY DZIAŁANIA NEUROFEEDBACKU NA POZIOMIE NEUROBIOLOGICZNYM/NEUROCHEMICZNYM
 • JAK SKUTECZNIE LECZYĆ PONAD 30 ZABURZEŃ NEURO-PSYCHIATRYCZNYCH
 • JAKIE SĄ BIOMARKERY QEEG W ZABURZENIACH PSYCHIATRYCZNYCH U DZIECI
 • JAKIE PROTOKOŁY TERAPEUTYCZNE USPRAWNIAJĄ SZEROKI ZAKRES DOMEN POZNAWCZYCH
 • JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ TERAPIĘ NEUROFEEDBACK W SPORCIE
 • OD CZEGO ZALEŻY SUKCES TERAPII
 • JAKIE SĄ PREDYKTORY UCZENIA SIĘ POPRZEZ BIOFEEDBACK
 • KTÓRE LEKI MODYFIKUJĄ AKTYWNOŚĆ EEG
 • JAKĄ ROLĘ W TERAPII PEŁNIĄ WZMACNIACZE
 • JAK TRWAŁE SĄ SKUTKI TERAPII
 • I O WIELU INNYCH, ZAAWANSOWANYCH ASPEKTACH EEG-BIOFEEDBACKU

To jedyne w Polsce półroczne szkolenie teoretyczne online, które przygotowuje do praktycznego zastosowania terapii neurofeedback. Szkolenie ma akredytację Kuratora Oświaty i kończy się egzaminem państwowym, potwierdzającym nabycie kwalifikacji. Placówki państwowe mogą starać się o refundację kosztów szkolenia.  Korzysta w całości z zasobów evidence based medicine (medycyny opartej na dowodach naukowych). Zapoznasz się na nim z tysiącami najlepszych badań naukowych, prowadzonych przez światowej sławy specjalistów z neurofeedbacku i nauk pokrewnych. Łączna ilość materiału szkoleniowego wynosi ponad 737 stron A4 (czcionka 12 w edytorze tekstu). Treść jest podzielona na pięć bloków, które zawierają 56 tematów. Nasze szkolenie będzie zawsze największym i najbardziej specjalistycznym. Szkolenie ma rekomendację Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Pełny program szkolenia znajduje się w zakładce “Program szkolenia”.

Nie współpracujemy z dostawcą żadnego sprzętu do terapii/diagnostyki, toteż nie będziemy zachęcać do wyboru i kupna czegokolwiek. Zależy nam tylko na przekazywaniu wiedzy, która jest obiektywna i bezcenna.

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym z pytaniami zamkniętymi. Po zaliczeniu egzaminu wystawiamy świadectwo państwowe.

Jeśli chcesz:

zostać ekspertem w dziedzinie neurofeedbacku

zdobyć wiedzę specjalistyczną, niedostępną w Polsce, ale i na świecie

uzyskać państwowe świadectwo potwierdzające nabycie kwalifikacji terapeuty neurofeedback

być na bieżąco z najnowszymi odkryciami naukowymi dotyczącymi terapii

trafnie przeprowadzać diagnostystykę

dobierać protokoły terapeutyczne odpowiednie dla danego zaburzenia

pomagać zwiększać potencjał poznawczy ludzkiego mózgu

skutecznie leczyć swoich pacjentów

Nie czekaj, to szkolenie jest idealne dla Ciebie!

Więcej szczegółów dowiesz się, kontaktując się z nami telefonicznie (zakładka KONTAKT).

 

Czym jest Neurofeedback (Biofeedback-EEG)? Podstawowe informacje.

Neurofeedback (Biofeedback-EEG) to innowacyjna terapia, która uczy pacjentów regulowania aktywności mózgu w celu pracy w nowy, bardziej wydajny sposób, dzięki zastosowaniu podstawowych paradygmatów warunkowania operacyjnego. To leczenie obejmuje zapewnienie pacjentowi wizualnej i / lub słuchowej „informacji zwrotnej” dla określonych zachowań neuronowych. Poprzez warunkowanie pacjent uczy się, aby hamować częstotliwości EEG, które są nadmiernie generowane, i aby wzmacniać częstotliwości, których występuje niedobór. W 2007 roku opublikowano dowody wykazujące zdolność neurofeedbacku do skutecznego trenowania funkcjonowania neuronów w normalnych stanach, a jednocześnie wykazujące zmniejszenie objawów w stanach patologicznych. Aktywność EEG mózgu jest zbierana przez elektrody przyczepione do głowy pacjenta w określonych, standaryzowanych punktach, i przekazywana poprzez głowicę obliczeniową do komputera, gdzie jest następnie przetwarzana na wykresy sześciu fal mózgowych. Dowiedziono, że wysokość poszczególnych fal w konkretnym obszarze mózgu odpowiada za dane zaburzenie lub stan psychiczny. Trenujący uczy się kontrolować aktywność mózgu poprzez specjalne gry treningowe. Rolą terapeuty jest odpowiedni dobór miejsc na głowie klienta, gdzie występują odchylenia oraz wybór fal, które trenujący powinien tłumić lub wzmacniać. Terapeuta określa zakres wysokości fal, który osiągnąć musi pacjent, aby otrzymać nagrodę w postaci punktu w grze. Dzięki regularnym treningom osoby trenujące są w stanie utrzymywać wzorce fal mózgowych jednocześnie ze zdrowym funkcjonowaniem neuronów i w przyszłości będą potrafiły samodzielnie kontrolować objawy zaburzeń psychicznych, zredukować negatywne stany emocjonalne lub zwiększyć swoją wydajność.
Neurofeedback jest metodą bezpieczną i przebadaną. Publikacje nad jej kolejnymi zastosowaniami medycznymi powstają od lat 70 XX wieku i w tej chwili ich ilość wynosi kilka tysięcy.

Dla kogo jest neurofeedback?

Neurofeedback adresowany jest przede wszystkim do:

Osób zdrowych, chcących poprawić swoje zdolności poznawcze – pamięć, koncentrację, wydłużyć zdolność do podtrzymania uwagi, przyspieszyć zasypianie, polepszyć swój nastrój, polepszyć odporność na stres, łatwiej wprowadzać się w stan relaksacji. Korzystają z niego sportowcy, menedżerowie, artyści, studenci, uczniowe, urzędnicy, lekarze oraz wszyscy, którzy chcą podnieść swoją wydajność. Trening stosowany z tego powodu nazywany jest “treningiem wydajności PEAK” (wydajności szczytowej).

Osób z zaburzeniami o lekkim nasileniu, niezdiagnozowanych, posiadających rozmaite problemy natury psychologicznej – z koncentracją, pamięcią, z utrzymaniem uwagi, obniżonym nastrojem, zasypianiem, negatywnymi myślami, niepokojem, stresem.

Osób z zaburzenami o średnim lub znacznym nasileniu, zwykle zdiagnozowanych przez lekarza, często w trakcie leczenia, do którego terapia neurofeedback jest uzupełnieniem. Zaliczają się do nich osoby z różnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, stany lękowe, zespół stresu pourazowego, ADHD, ADD, mania, zespół Aspergera, autyzm, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe oraz z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi typu choroba Parkinsona lub Alzheimera, a także osoby uzależnione (narkotyki, alkohol, nikotyna).

Ile trwa terapia neurofeedback?

Długość terapii uzależniona jest od rodzaju zaburzenia lub celu, jaki dana osoba chce osiągnąć. Usprawnienie zdolności poznawczych u zdrowych ludzi może nastąpić po 25-30 sesjach, natomiast pierwsze pozytywne rezultaty w poważnych zaburzeniach typu autyzm lub choroba Alzheimera występują po 40 sesjach. Warto co pół roku przeprowadzać krótkie, kontrolne sesje przypominające.