Największe w Europie rekomendowane przez PAN półroczne szkolenia eksperckie z terapii EEG-Biofeedback i mikropolaryzacji (tDCS), prowadzone przez Institute of Neurofeedback and tDCS Poland

Półroczne szkolenie eksperckie z terapii EEG-Biofeedback (neurofeedback) – zastosowania kliniczne

Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o terapii EEG-biofeedback (neurofeedback), szukasz największego i najlepszego naukowego szkolenia z tej dziedziny, ukończyłeś podstawowe szkolenie i chcesz dalej zwiększać swoje kompetencje – trafiłeś we właściwe miejsce!

Na szkoleniu dowiesz się:

 • CZYM JEST TERAPIA NEUROFEEDBACK
 • JAKIE SĄ POTENCJALNE MECHANIZMY DZIAŁANIA NEUROFEEDBACKU NA POZIOMIE NEUROBIOLOGICZNYM/NEUROCHEMICZNYM
 • JAK SKUTECZNIE LECZYĆ PONAD 30 ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH I PSYCHIATRYCZNYCH
 • JAKIE SĄ BIOMARKERY QEEG W ZABURZENIACH PSYCHIATRYCZNYCH U DZIECI
 • JAKIE PROTOKOŁY TERAPEUTYCZNE USPRAWNIAJĄ SZEROKI ZAKRES DOMEN POZNAWCZYCH
 • JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ TERAPIĘ NEUROFEEDBACK W SPORCIE
 • OD CZEGO ZALEŻY SUKCES TERAPII
 • JAKIE SĄ PREDYKTORY UCZENIA SIĘ W NEUROFEEDBACKU
 • KTÓRE LEKI MODYFIKUJĄ AKTYWNOŚĆ EEG
 • JAKĄ ROLĘ W TERAPII PEŁNIĄ WZMACNIACZE
 • JAK TRWAŁE SĄ SKUTKI TERAPII
 • PROBLEMATYKA NIESKUTECZNOŚCI LECZENIA I SKUTKI UBOCZNE
 • I O WIELU INNYCH, ZAAWANSOWANYCH ASPEKTACH EEG-BIOFEEDBACKU

To największe w Europie półroczne szkolenie teoretyczne online, które w pełni przygotowuje do praktycznego zastosowania terapii neurofeedback w warunkach klinicznych. Korzysta w całości z zasobów evidence based medicine (medycyny opartej na dowodach). Zapoznasz się na nim z tysiącami najlepszych badań naukowych, prowadzonych przez światowej sławy specjalistów z neurofeedbacku i nauk pokrewnych. Dowiesz się jak działa terapia, jak leczy różne zaburzenia, jak usprawnia funkcje poznawcze i o wielu innych zaawansowanych aspektach.

Łączna ilość materiału szkoleniowego wynosi ponad 1016 stron A4 (czcionka 12 w edytorze tekstu). Treść jest podzielona na pięć bloków, które zawierają 81 tematów. Oprócz tego kursant ma dostęp do wideoprezentacji 136 studiów przypadku pacjentów, u których zastosowano terapię. Całość nagrań to ponad 14 godzin.

Szkolenie jest prestiżowe – jako jedyne w Polsce ma rekomendacje wybitnych naukowców z Polskiej Akademii Nauk i 3 Instytutów Psychologii. Rekomendacje otrzymaliśmy po krytycznej ocenie merytorycznej i poprawkach. Naukowcy opiniujący zgodnie stwierdzili, że szkolenie wnosi dużą wartość dodaną do nowoczesnego i kompleksowego nauczania o neurofeedbacku i wpłynie na skuteczność leczenia dzieci tą metodą terapeutyczną. (zakładka Rekomendacje).

Pełny program szkolenia znajduje się w zakładce “Program szkolenia”.

Nie współpracujemy z dostawcą żadnego sprzętu do terapii/diagnostyki, toteż nie będziemy zachęcać do wyboru i kupna czegokolwiek. Zależy nam tylko na przekazywaniu obiektywnej wiedzy.

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym z pytaniami zamkniętymi. Po zaliczeniu egzaminu wystawiamy certyfikat nadający tytuł eksperta neurofeedbacku.

Jeśli chcesz:

zostać ekspertem w dziedzinie neurofeedbacku

zdobyć wiedzę specjalistyczną, niedostępną w Polsce, ale i na świecie

być na bieżąco z najnowszymi odkryciami naukowymi dotyczącymi terapii

trafnie przeprowadzać diagnostykę

dobierać protokoły terapeutyczne odpowiednie dla danego zaburzenia

pomagać zwiększać potencjał poznawczy ludzkiego mózgu

skutecznie leczyć swoich pacjentów

Nie czekaj, to szkolenie jest idealne dla Ciebie!

Więcej szczegółów dowiesz się, kontaktując się z nami telefonicznie (zakładka KONTAKT).

 

Roczne szkolenie eksperckie z terapii mikropolaryzacja (tDCS – przezczaszkowa stymulacja prądem stałym)

Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o terapii tDCS (mikropolaryzacja), szukasz największego i najlepszego naukowego szkolenia z tej dziedziny – weź udział w szkoleniu organizowanym przez Institute of Neurofeedback and tDCS Poland!

Na szkoleniu dowiesz się:

 • JAKIE SĄ TEORETYCZNE PODSTAWY TERAPII tDCS
 • O NEUROFIZJOLOGII DZIAŁANIA tDCS
 • JAK SKUTECZNIE LECZYĆ PONAD 40 ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH I PSYCHIATRYCZNYCH
 • JAK TERAPIA tDCS USPRAWNIA FUNKCJE POZNAWCZE
 • JAK TERAPIA tDCS POPRAWIA WYDAJNOŚĆ W SPORCIE
 • BEZPIECZEŃSTWIE I TOLERANCJI tDCS
 • WPŁYWIE LEKÓW NA TERAPIĘ
 • BEZPIECZEŃSTWIE STOSOWANIA TERAPII W CIĄŻY
 • STOSOWANIU TERAPII U DZIECI
 • I O WIELU INNYCH, ZAAWANSOWANYCH ASPEKTACH tDCS

To największe w Europie roczne szkolenie teoretyczne online, które w pełni przygotowuje do praktycznego zastosowania terapii tDCS. Korzysta w całości z zasobów evidence based medicine (medycyny opartej na dowodach). Zapoznasz się na nim z tysiącami najlepszych badań naukowych, prowadzonych przez światowej sławy specjalistów z terapii tDCS i nauk pokrewnych. Dowiesz się jak działa terapia, jak leczy różne zaburzenia, jak usprawnia funkcje poznawcze i o wielu innych zaawansowanych aspektach.

Łączna ilość materiału szkoleniowego wynosi ponad 1017 stron A4 (czcionka 12 w edytorze tekstu). Treść jest podzielona na cztery bloki, które zawierają 93 tematy.

Pełny program szkolenia znajduje się w zakładce “Program szkolenia”.

Nie współpracujemy z dostawcą żadnego sprzętu do terapii/diagnostyki, toteż nie będziemy zachęcać do wyboru i kupna czegokolwiek. Zależy nam tylko na przekazywaniu obiektywnej wiedzy.

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym z pytaniami zamkniętymi. Po zaliczeniu egzaminu wystawiamy zaświadczenie akredytowanego ośrodka doskonalenia nauczycieli Progresfera oraz certyfikat nadający tytuł eksperta terapii tDCS.

Jeśli chcesz:

zostać ekspertem w dziedzinie terapii tDCS

zdobyć wiedzę specjalistyczną, niedostępną w Polsce, ale i na świecie

być na bieżąco z najnowszymi odkryciami naukowymi dotyczącymi terapii

dobierać protokoły terapeutyczne odpowiednie dla danego zaburzenia

pomagać zwiększać potencjał poznawczy ludzkiego mózgu

skutecznie leczyć swoich pacjentów

Nie czekaj, to szkolenie jest idealne dla Ciebie!

Więcej szczegółów dowiesz się, kontaktując się z nami telefonicznie (zakładka KONTAKT).

 

Czym jest Neurofeedback (EEG-Biofeedback)? Podstawowe informacje.

Czym jest terapia neurofeedback?

Neurofeedback (EEG-Biofeedback) to innowacyjna terapia, która uczy pacjentów regulowania aktywności mózgu w celu pracy w nowy, bardziej wydajny sposób, dzięki zastosowaniu podstawowych paradygmatów warunkowania operacyjnego. To leczenie obejmuje zapewnienie pacjentowi wizualnej i / lub słuchowej „informacji zwrotnej” dla określonych zachowań neuronowych. Poprzez warunkowanie pacjent uczy się, aby hamować częstotliwości EEG, które są nadmiernie generowane, i aby wzmacniać częstotliwości, których występuje niedobór. W 2007 roku opublikowano dowody wykazujące zdolność neurofeedbacku do skutecznego trenowania funkcjonowania neuronów w normalnych stanach, a jednocześnie wykazujące zmniejszenie objawów w stanach patologicznych. Aktywność EEG mózgu jest zbierana przez elektrody przyczepione do głowy pacjenta w określonych, standaryzowanych punktach, i przekazywana poprzez głowicę obliczeniową do komputera, gdzie jest następnie przetwarzana na wykresy sześciu fal mózgowych. Dowiedziono, że wysokość poszczególnych fal w konkretnym obszarze mózgu odpowiada za dane zaburzenie lub stan psychiczny. Trenujący uczy się kontrolować aktywność mózgu poprzez specjalne gry treningowe. Rolą terapeuty jest odpowiedni dobór miejsc na głowie klienta, gdzie występują odchylenia oraz wybór fal, które trenujący powinien tłumić lub wzmacniać. Terapeuta określa zakres wysokości fal, który osiągnąć musi pacjent, aby otrzymać nagrodę w postaci punktu w grze. Dzięki regularnym treningom osoby trenujące są w stanie utrzymywać wzorce fal mózgowych jednocześnie ze zdrowym funkcjonowaniem neuronów i w przyszłości będą potrafiły samodzielnie kontrolować objawy zaburzeń psychicznych, zredukować negatywne stany emocjonalne lub zwiększyć swoją wydajność.
Neurofeedback jest metodą bezpieczną, ale tylko wtedy, gdy jest stosowana przez wykwalifikowanego terapeutę, zgodnie z najlepszą wiedzą kliniczną i po szczegółowej diagnostyce QEEG. Zastosowana nieprawidłowo, może pogorszyć stan pacjenta. Terapia ta nie jest dla każdego – według badań pewien procent osób nie potrafi nauczyć się regulacji aktywności mózgu.

Dla kogo jest neurofeedback?

Neurofeedback adresowany jest przede wszystkim do:

Osób zdrowych, chcących poprawić swoje zdolności poznawcze – pamięć, koncentrację, wydłużyć zdolność do podtrzymania uwagi, przyspieszyć zasypianie, polepszyć swój nastrój, polepszyć odporność na stres, łatwiej wprowadzać się w stan relaksacji. Korzystają z niego sportowcy, menedżerowie, artyści, studenci, uczniowie, urzędnicy, lekarze oraz wszyscy, którzy chcą podnieść swoją wydajność. Trening stosowany z tego powodu nazywany jest “treningiem wydajności PEAK” (wydajności szczytowej).

Osób z zaburzeniami o lekkim nasileniu, niezdiagnozowanych, posiadających rozmaite problemy natury psychologicznej – z koncentracją, pamięcią, z utrzymaniem uwagi, obniżonym nastrojem, zasypianiem, negatywnymi myślami, niepokojem, stresem.

Osób z zaburzenami o średnim lub znacznym nasileniu, zwykle zdiagnozowanych przez lekarza, często w trakcie leczenia, do którego terapia neurofeedback jest uzupełnieniem. Zaliczają się do nich osoby z różnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, stany lękowe, zespół stresu pourazowego, ADHD, ADD, mania, zespół Aspergera, autyzm, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe oraz z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi typu choroba Parkinsona lub Alzheimera, a także osoby uzależnione (narkotyki, alkohol, nikotyna).

Ile trwa terapia neurofeedback?

Długość terapii uzależniona jest od rodzaju zaburzenia lub celu, jaki dana osoba chce osiągnąć. Usprawnienie zdolności poznawczych u zdrowych ludzi może nastąpić po 25-30 sesjach, natomiast pierwsze pozytywne rezultaty w poważnych zaburzeniach typu autyzm lub choroba Alzheimera występują po 40 sesjach. Warto co pół roku przeprowadzać krótkie, kontrolne sesje przypominające.