Dla kogo jest szkolenie eksperckie?

 Biofeedback-EEG (neurofeedback) to obszerna, multidyscyplinarna gałąź medycyny, w skład której wchodzą nauki takie jak neurobiologia, neurologia, neuroanatomia, neurofizjologia, elektrofizjologia. Na temat neurofeedbacku opublikowano ponad 3000 badań naukowych, napisano ponad 100 monografii. Terapia jest procedurą medyczną, która wymaga znajomości funkcjonowania układu nerwowego. Niewłaściwie zastosowana, doprowadzić może do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, co podważa panujący w Polsce fałszywy mit, że jest to terapia bezpieczna. Drugim mitem jest to, że neurofeedback jest dla każdego. Niestety, nie jest. Według badań naukowych istnieje dość spora ilość osób, które nie potrafią nauczyć się kontroli nad rytmami fal mózgowych [w zależności od badania jest to od 15 do nawet 50%; (non-responders)].

Organizowane przez nas półroczne szkolenia są prowadzone online (wiedza teoretyczna przygotowująca do zastosowań praktycznych) oraz składają się zaawansowanej wiedzy medycznej (badania kliniczne, przeglądy systematyczne, metaanalizy). Z tego powodu w szkoleniu mogą wziąć udział osoby po podstawowym kursie trzydniowym, organizowanym przez inne placówki szkoleniowe. Na takich kursach można dowiedzieć się o podstawach terapii EEG-biofeedback, jak podłączać kilka elektrod, uruchamiać sprzęt i oprogramowanie. Niestety, jest to zdecydowanie za mało, by skutecznie przeprowadzać sesję terapeutyczną. Nikt nie uczy, czym jest terapia, jak działa na poziomie neurobiologicznym, które choroby leczy i w jaki sposób, jakie protokoły stosować w danych przypadkach klinicznych, jakie są markery pobudliwości elektrycznej mózgu w poszczególnych zaburzeniach. Są to absolutnie niezbędne informacje do wykonywania terapii. Nasze szkolenie zawiera opracowania tysięcy badań naukowych, prób klinicznych, metaanaliz i analiz statystycznych. Z tego powodu jest niewiarygodnie wartościowym źródłem informacji dla osób planujących przeprowadzać sesje EEG-biofeedback. W szczególności szkolenie jest zaadresowane do:

NAUCZYCIELI/PEDAGOGÓW – osoby pracujące w systemie edukacji z dziećmi zdrowymi i z zaburzeniami (najczęściej ADHD i zaburzenia ze spektrum autyzmu). Placówki szkolne w Polsce często posiadają sprzęt do terapii, która stanowi wartościowe narzędzie do poprawy funkcjonowania dzieci w szkole i wyników w nauce.

PSYCHOLOGÓW/LEKARZY – osoby z wykształceniem medycznym, psychologicznym, skorzystają ze szkolenia, ponieważ na co dzień spotykają się z trudnymi przypadkami klinicznymi i poszukują wiedzy specjalistycznej z obszaru terapii neurofeedback. W polskim systemie szkolnictwa wyższego nie naucza się o zaawansowanych zastosowaniach terapii.

RODZICÓW – jeśli Twoje dziecko cierpi na zaburzenia neuro-psychiatryczne, ma problemy w nauce, kłopoty z utrzymaniem uwagi i koncentracji, panowaniem nad emocjami – warto poznać niezwykłe możliwości terapii neurofeedback. Opublikowano wiele badań na dzieciach, które potwierdzają skuteczność neurofeedbacku w leczeniu ADHD, autyzmu, depresji, zaburzeń lękowych, epilepsji. Wiele z tych badań przedstawiono na szkoleniu.

PASJONATÓW NEURONAUKI POZNAWCZEJ – jeśli szukasz metod poprawy szerokiego zakresu funkcji poznawczych: pamięci, koncentracji, łączności funkcjonalnej, czasu reakcji, itp., to wiedza ze szkolenia pozwoli Tobie dobrać skuteczne protokoły usprawniające pracę mózgu. Na szkoleniu omówiono wiele badań dotyczących “podkręcania” możliwości intelektualnych, zwiększania wydajności w sporcie, aktorstwie, tańcu, muzyce oraz niwelowania objawów wypalenia zawodowego.

Jeśli chcesz zostać ekspertem w dziedzinie EEG-biofeedbacku, to szkolenie jest dla Ciebie!

To może Ciebie zainteresować