FAQ – Najczęściej zadawane pytania

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego szkolenie jest eksperckie?

Nasze szkolenie jest eksperckie, ponieważ składa się z opracowań tysięcy badań klinicznych, których autorami są wybitni naukowcy i badacze neurofeedbacku. Ich praca pozwoliła na szybki rozwój tej metody oraz potwierdziła jej skuteczność w poprawie zdrowia i ogólnego funkcjonowania człowieka. Szkolenie nie zawiera “przykładów z własnej praktyki” albo “studiów przypadku”. Nie zawiera też pokazów slajdów z obrazkami. Tylko 740 stron A4 wiedzy klinicznej.

2. Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły podstawowe, czterodniowe szkolenie z neurofeedbacku. Nasze szkolenie jest teoretyczne, zatem nie przekazujemy na nim wiedzy, jak uruchamiać sprzęt i jak obsługiwać program. Szkolenie eksperckie jest adresowane dla terapeutów, którzy chcą znacznie pogłębić wiedzę z terapii neurofeedback oraz skutecznie i bezpiecznie leczyć swoich pacjentów.

3. Ile trwa szkolenie, w jakiej jest formie i jak wygląda dostęp do materiałów?

Szkolenie trwa 6 miesięcy i wraz z jego rozpoczęciem kursant otrzymuje pełen dostęp do wszystkich treści na stronie internetowej. Jest przeprowadzane w formie online.

4. Rekomendacje, czyli prestiż szkolenia

Nasze szkolenie jako jedyne w Polsce ma rekomendacje Polskiej Akademii Nauk i kilku Instytutów Psychologii. Rekomendacje otrzymaliśmy po krytycznej ocenie merytorycznej i poprawkach. Skoro szkolenie jest polecane przez najlepszych naukowców w kraju, mamy pewność, że wnosi dużą wartość dodaną do nowoczesnego i kompleksowego nauczania o neurofeedbacku.

5. Kwestie organizacyjne

Zanim kursant rozpocznie szkolenie, należy:
– wypełnić i podpisać umowę-regulamin szkolenia (przez trzy strony: Ośrodek, kursant, dyrektor placówki edukacyjnej/firmy),
– przesłać podpisany skan pierwszej strony dowodu osobistego (do akt Ośrodka oraz jako potwierdzenie, komu mamy wystawić zaświadczenie),
-dokonać przelew.

Po spełnieniu tych warunków, kursant otrzymuje indywidualny dostęp do konta na stronie szkoleniowej. Do założenia konta wymagane jest podanie numeru telefonu kursanta, gdyż logowanie odbywa się przy użyciu weryfikacji dwuetapowej – hasła na stronie www i kodu z sms.

6. Czy polecamy jakiś konkretny sprzęt?

Nie polecamy i nie zachęcamy do kupna sprzętu, gdyż jest to nieetyczne. Zależy nam tylko na przekazywaniu obiektywnej wiedzy.

7. Czy treść szkolenia pokrywa się w jakimś stopniu z książką pt. “Neurofeedback – wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej”?

Szkolenie nie zawiera żadnej treści z tej książki. “Neurofeedback…” została wydana w 2003 r., czyli jest bardzo przestarzała, a to czyni ją bezużyteczną w praktyce klinicznej. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił dynamiczny rozwój medycyny, w tym neurofeedbacku, a zatem nieaktualne monografie – nawet dobrze napisane- trzeba studiować ostrożnie.

8. Cena szkolenia, refundacje, płatność i raty

Szkolenie kosztuje 2100 zł. Firmy i osoby prywatne mogą dokonać płatności w dwóch równych ratach – przed rozpoczęciem szkolenia i po trzech miesiącach od rozpoczęcia. Wystawiamy faktury.

9. Egzamin końcowy

W ostatnim tygodniu szkolenia kursant musi zdać egzamin pisemny z treści szkolenia. W razie niepowodzenia, kursant ma prawo do drugiego bezpłatnego podejścia. Każde kolejne podejście kosztuje 200 zł.

10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Gdy kursant ukończy szkolenie i zda egzamin, otrzymuje zaświadczenie wystawione przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Progresfera. Zaświadczenie wlicza się do awansu zawodowego nauczycieli.

11. Czy biofeedback-EEG (neurofeedback) jest całkowicie bezpieczny i jest dla każdego?

Pora rozwiać dwa mity, które do tej pory były propagowane przez inne ośrodki szkoleniowe. Według licznych badań, neurofeedback NIE jest metodą całkowicie bezpieczną, bez skutków ubocznych. Terapia zastosowana nieprawidłowo, tj. z nieadekwatnymi do zaburzenia protokołami, bez kompleksowej diagnostyki, bez wiedzy klinicznej, może ZNACZNIE POGORSZYĆ stan zdrowia pacjenta. Na szkoleniu znajduje się o tym stosowny rozdział.
Drugi mit brzmi: “neurofeedback to metoda dla każdego, każdemu może pomóc i każdy może skorzystać”. Co mówi na ten temat nauka? Według badań, od 15 do 50% osób to tzw. osoby nieodpowiadające, które nie potrafią nauczyć się kontroli aktywności mózgu. Tym osobom niestety terapia nie pomoże.

To może Ciebie zainteresować